coL.Zfreek’s Guide to Magic Bush Warding

In this video, Zakari “Zfreek” Freedman of Complexity Gaming’s DotA 2 team discusses how to ward the magic bush.

Follow Zakari on twitter @coL_Zfreek